ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Απολύτως καινούργια προϊόντα στην σφραγισμένη συσκευασία τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B+

Προϊόντα καινούργια με ανοιχτή ή χωρίς συσκευασία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

B - Σήμανση Προϊόντων

Προϊόντα καινούργια με ανοιχτή ή χωρίς συσκευασία που πιθανόν φέρουν κάποιο μικρό χτύπημα, γρατσουνιά ή βαθούλωμα που προέκυψε κατά την μεταφορά τους.